Bruzaholms Ståldukar förenar hög kvalitet med lång tradition.

BRUZAHOLMS STÅLDUKAR AB

Därför är stålduken överlägsen

Stålduken är tillverkad för att klara de tuffa miljöerna i massa- och pappersindustrin:
Z

Den har lång driftstid

Z

Den tål höga temperaturer

Z

Den har en mycket god avvattningsförmåga

Z

Den är lätt att hålla ren

Z

Den är tillverkad av ett återvinningsbart material

Stålduken behåller sin öppenhet och goda avvattningsförmåga tack vare de täta bindningarna. Dessa ger stödpunkter åt massafibrerna, som inte faller ner och tätar dukens öppningar. Kombinationen av täthet och tråddimension ger våra standarddukar både smidighet och stabilitet. Det underlättar en korrekt montering – och den kan vi hjälpa till med på plats.

Standard

Vår standard är syrafasta kvaliteter i intervallet 4 – 21 trådar/cm med diameter 0,60 – 0,22 mm och vår största kvalitet är stålduk med 12 trådar/cm och tråddiameter 0,30 mm. Andra kvaliteter kan offereras på begäran.

SP-Plugg

Vi kan även leverera den sedan många år välkända SP-Pluggen för montering av filterdukar på perforerade trumfilter.