Bruzaholms Ståldukar förenar hög kvalitet med lång tradition.

Bruzaholms Ståldukar

Lång tradition

Bruzaholm har en lång tradition när det gäller framställning av metallduk. Sedan början av 1900-talet har den levererats i långa banor till kunder över hela världen, för massa-, pappers- och boardindustrin.

Stålduken används främst som beklädnad på massa- och pappersbrukens tvätt- och blekerifilter men också på många andra typer av filter. Stålduken har de bästa egenskaper för filtrering och silning. Vi har utrustning för att klippa, bocka och löda. Det betyder att stålduken går att få i det närmaste skräddarsydd.

Produkterna från Bruzaholms Ståldukar förenar hög kvalitet med lång tradition.

Vi har en kapacitet på upp till 8,2 meter breda dukar, som efter vävning handklipps till beställda mått. Vi lägger också stor vikt vid emballeringen och använder därför förstklassigt träemballage för säkra transporter och hantering i ert lager.