Bruzaholms Ståldukar förenar hög kvalitet med lång tradition.

BRUZAHOLMS STÅLDUKAR AB

Vi producerar el

Bruzaholms Ståldukar AB producerar och levererar el från solkraft till E.ON. På så sätt stödjer vi utbyggnaden av det förnybara energisystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan.

Fördelar med solenergi

  • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.
  • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.